Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art.2 ust.4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL Obywatelom Ukrainy spełniającym powyższe warunki przysługuje prawo do:

Od 1 grudnia 2021 roku swoją działalność wznowiło Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego.

Urząd Gminy Dobra wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek ogłosiły zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy. Mieszkańcy mogą przekazywać potrzebne rzeczy do 3 punktów na terenie gminy.

Gmina Dobra wspiera mieszkańców Ukrainy i jest przeciwna wszelkim działaniom wojennym prowadzonym na terenie demokratycznego kraju.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 Zespół Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z pracownikami Zespołu Świadczeń Rodzinnych możliwy jest telefonicznie, drogą mailową oraz przez platformę e-PUAP.

Poniżej publikujemy PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK o dodatek osłonowy.

Informujemy, że ustalony został wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych. Ustawa zakłada, że Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o wypłatę dodatku.