Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej wsparła nowym sprzętem Komisariat Policji w Mierzynie, który będzie wykorzystywany w działaniach profilaktycznych z lokalną społecznością.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby na stanowisko asystenta rodziny w OPS w Dobrej.

Przez 19 pierwszych dni listopada prowadzana jest światowa kampania „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”.

Gmina Dobra i Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do kolejnej edycji Szkoły dla rodziców.

Wójt Gminy Dobra ogłasza konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby do pracy na stanowisku - wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Grzepnicy (1/2 etatu).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: opiekunki dla osób starszych.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest związany z działaniami na rzecz osób starszych w ramach programu resortowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.