Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej po raz drugi włącza się w akcję „Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA”. Jest to Globalny Ruch Społeczny na rzecz Bliskości zainicjowany 11 lat temu przez Instytut Humanites w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji i kryzysu więzi międzyludzkich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przyjmie nieodpłatnie zadaszony kontener lub wiatę o wymiarach: szerokość - maksymalnie 2,5 metra, długość - od 3 do 5 metrów, wysokość: do 2 metrów, najlepiej z możliwością zamknięcia np. kłódką.

Placówka wsparcia dziennego czynna będzie od 1 czerwca 2023 r. w środy i czwartki w godzinach od 14.00 do 19.00.

Zajęcia tematyczne uwzględniające potrzeby edukacyjne dzieci prowadzone są w tych dniach w godzinach od 15.30 do 18.30. W okresie wakacji, ferii zimowych, dni wolnych od zajęć szkolnych godziny pracy placówki mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami dzieci, rodziców i możliwościami organizacyjnymi placówki.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Urząd Gminy Dobra we współpracy z Centrum Medycznym w Dobrej, mieszczącym się przy ul. Poziomkowej 5b, zaprasza mieszkańców do udziału w kolejnej edycji „Programu kompleksowego leczenia dietetycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że znajdujące się na terenie gminy "Jadłodzielnie" - w miejscowościach Dobra oraz Mierzyn z uwagi na brak zainteresowanie zostały wyłączone z użytkowania.

Gmina Dobra i Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do kolejnej edycji Szkoły dla rodziców.

Wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców gminy Dobra na rok 2023”.