Stawki za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich w Buku, Łęgach i Grzepnicy wynoszą:

  1. 320,00 złotych netto + VAT za korzystanie z sali do 8 godzin,
  2. 500,00 złotych netto + VAT za całą dobę,
  3. 400,00 złotych netto + VAT za każdą następną rozpoczętą dobę, ponad czas wskazany w pkt. 2.
  4. Ustala się wysokość kaucji za wynajem w/w świetlic w wysokości 1 000,00 złotych.

Zwrot kaucji następuje w terminie 14 dni po dostarczeniu protokołów odbioru i przekazania świetlicy, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej (osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Udostępnianie pomieszczeń świetlic wiejskich bez pobierania opłat jest dopuszczalne wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku przez następujące podmioty:

  1. Jednostki pomocnicze gminy,
  2. Rady Sołeckie,
  3. Lokalna grupa Działania „DOBRE GMINY” [w celu wykonywania zadań statutowych],
  4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Dobrej [w celu upowszechniania i promowania sportu i turystyki],
  5. Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy Dobra, do których zadań statutowych należy działanie na rzecz jej mieszkańców, rozwoju gminy i krzewienia kultury [w celu wykonywania tych zadań],

Osoba do kontaktu:

Patrycja Karczyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24A, 72-003 Dobra

tel. (91) 311 33 04 lub 507 824 043 w godzinach pracy Ośrodka.

Podstawa prawna: