Wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców gminy Dobra na rok 2023”.

Wójt Gminy Dobra  na podstawie art. 9b ust. 1 oraz art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców gminy Dobra na rok 2023”.

  1. Oferta

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2 (wzór oferty do pobrania)
  3. Załącznik nr 3