Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ogłasza nabór na stanowisko: KIEROWCA - ROBOTNIK GOSPODARCZY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej.

Załącznik:

  1. Oferta zatrudnienia

Oferty pracy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
ul. Graniczna 24a
72-003 Dobra

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Konserwator - Kierowca samochodu osobowego w OPS w Dobrej”.

Kontakt pod numerem telefonu: (91) 424 19 79