Poniżej zamieszczamy bazy teleadresowe instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, z wyszczególnieniem podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Plan bezpieczeństwa umożliwia odpowiednie przygotowanie się na wypadek wystąpienia kolejnego aktu przemocy wymierzonego w Ciebie lub Twoje dzieci.

 1. Zrób listę numerów alarmowych i noś ją przy sobie,
 2. Porozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi czy w razie potrzeby udzielą Ci schronienia i pomocy. Nie ukrywaj przed nimi tego, co dzieje się w Twoim domu. Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić. Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie Ty,
 3. Ustal z sąsiadami sygnał, który powiadomi ich, że potrzebujesz pomocy,
 4. Porozmawiaj z dziećmi, przygotuj je na ewentualne zdarzenia, naucz wzywania Policji i Pogotowia Ratunkowego, czy dania sygnału sąsiadom,
 5. Zrób kopie ważnych dokumentów i daj je do przechowania zaufanej osobie,
 6. Pomyśl o bezpiecznych miejscach w domu (z których możliwa jest ucieczka i w których nie ma żadnej broni). Jeśli podejrzewasz, że dojdzie do aktu przemocy nie daj się złapać w pułapkę,
 7. Przygotuj torbę z rzeczami, które będą Ci niezbędne w razie konieczności natychmiastowego opuszczenia domu.
 • dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
 • pieniądze, karty płatnicze,
 • telefon komórkowy,
 • klucze do domu, samochodu, pracy,
 • lekarstwa, recepty,
 • akty urodzenia dzieci, akt zawarcia małżeństwa, dokumenty sądowe,
 • świadectwa szkolne, pracy i świadectwa zdrowia,
 • ubrania na zmianę dla siebie i dzieci

Jeżeli dojdzie do awantury:

Wołaj o pomoc! Uciekaj! Nie pozwól się wpędzić w takie miejsce mieszkania, skąd trudno jest uciec. Jeżeli to możliwe - zawiadom Policję.Nie sprzątaj śladów awantury. Przybyli na miejsce policjanci sporządzą notatkę służbową i założą „Niebieską Kartę”. Jeśli sprawca pobił Ciebie lub Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.