Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus — Podprogram 2023.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym z rejonu swojego zamieszkania w celu uzyskania skierowania, w godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku, pod
nr tel. 91 311 33 93.

Skierowanie o przyznanie bezpłatnej pomocy żywnościowej dostępne jest również na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2023, wynosi: 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki: