Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

Od 1 lipca 2023 r. w formie ELEKTRONICZNEJ za pośrednictwem portalu:

Od 1 sierpnia 2023 r. w formie PAPIEROWEJ

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a w godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku 7.00 - 15.00,
  • wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń można otrzymać w tutejszym ośrodku lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski na okres 2023/2024 złożone przed wskazanymi terminami zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie przypominamy, że przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia Dobry Start jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wyłącznie drogą elektroniczną).