Jeśli jesteś mieszkańcem Powiatu Polickiego, masz 60 lat lub więcej oraz chcesz zadbać o swoją kondycję fizyczną, rozwijać pasje i zainteresowania w miłym towarzystwie – zapraszamy na zajęcia w Dziennym Domu Senior+ w Policach

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych opiekunów i instruktorów.

W ramach Działalności Dziennego Domu Senior+ w Policach zapewniamy ofertę, dostosowaną do potrzeb i możliwości Seniorów, w tym: m.in. usługi:

  • socjalne (np. kontakt z rodzinami podopiecznych, zapewnienie ciepłego posiłku),
  • edukacyjne (np. pogadanki, prezentacje multimedialne na temat urazów, chorób),
  • kulturalno–oświatowe (np. spotkania ze sztuką, wyjścia do muzeum),
  • aktywności ruchowej i kinezyterapii (np. spacery, zajęcia ruchowe "siłownia pod chmurką"),
  • terapii zajęciowej (np. ergoterapia, socjoterapia).

Dzienny Dom Senior+ jest miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo Seniorów będących mieszkańcami Powiatu Polickiego.

Szczegółowych informacji udzielają:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, tel. (91) 424 07 00,
  2. Dzienny Dom Senior+ w Policach, ul. Korczaka 17, tel. 504 019 976.