Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Ukazało się rozporządzenie ws. wniosku dla gospodarstw domowych ogrzewających się źródłami ogrzewania zasilanymi energią elektryczną (również pompami ciepła).

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej – Zespół Świadczeń Rodzinnych, mieszczącym się przy ul. Granicznej 24a w Dobrej. Numer kontaktowy: (91) 311 38 10.

W godzinach pracy Ośrodka – poniedziałek od 8.00 do 16.30, wtorek od 7.30 do 15.00 środa – czwartek od 7.00 do 15.00. Przypominamy, że piątek jest dniem bez obsługi interesantów.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Klauzula RODO