Wójt Gminy Dobra informuje, że zostały zakończone konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2023-2030.

Konsultacje zakończyły się 7 listopada br. Osoby zainteresowane mogły drogą elektroniczną na podany w Zarządzeniu nr 120/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 21 października 2022 roku adres poczty elektronicznej przesyłać swoje uwagi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, który był odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną konsultacji społecznych nie otrzymał żadnych uwag dotyczących uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2023-2030.