Warsztaty profilaktyczne w 2020 roku finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej finansowane są działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2019 r. poz. 852 ze zmianami).W okresie ferii zimowych w klubach Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej odbywały się różnego rodzaju zajęcia promujące zdrowy tryb życia.

Dla dzieci i młodzieży przygotowano m.in. warsztaty: „Źródła zagrożenia dla zdrowia i życia współczesnego człowieka”, „Radzę sobie ze stresem” oraz „Profilaktyka otyłości i chorób cywilizacyjnych”.

W związku z tym, że 11 lutego obchodzony jest dzień numeru alarmowego młodzi uczestnicy zaprezentowali swoją wiedzę na temat popularnego numeru 112, jednocześnie utrwalając sobie w jaki sposób należy prawidłowo wzywać pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba.

Ponadto w klubach odbywały się zajęcia sportowe, w tym ćwiczenia ogólnorozwojowe prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora – Andrzeja Bartłomowicza,

Dużym zainteresowaniem cieszyły rozmaite slalomy i tory przeszkód, podczas których uczestnicy musieli wykazać się dużą sprawnością fizyczną.

W Bezrzeczu ważną rolę odegrały zajęcia teatralne, które pozwoliły uczestnikom wyrazić siebie i poznać swoje możliwości. Podobnie jak zajęcia kulinarne, dzięki którym dzieciom przedstawiono zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w kuchni podczas przygotowywania posiłków.

W Dołujach uczestnicy ferii mieli okazję obserwować przyrodę i poznawać zachowania poszczególnych zwierząt, ich codzienny tryb życia, a także nawyki. Wycieczka w plenerze to także doskonała okazja do wyciszenia organizmu i zaczerpnięcia świeżego powietrza.

Celem różnorodnych zajęć było promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<