Wykaz Rejonów Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Poniżej publikujemy wykaz rejonów pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej:

Rejon 1:

ELŻBIETA WIŚNIEWSKA – starszy pracownik socjalny

Wykaz miejscowości w rejonie: Wołczkowo, Dobra - ul. Szczecińska (wraz z ulicami przyległymi), ul. Osiedlowa, Mierzyn - ul. Topolowa (ulice położone od ul. Topolowej w kierunku Szczecina z ulicą Spółdzielców włącznie)

Telefon: (91) 311 33 93

Rejon 2:

MONIKA KALINOWSKA – specjalista pracy socjalnej

Wykaz miejscowości w rejonie: Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Dołuje, Skarbimierzyce, Wąwelnica, Redlica

Telefon: (91) 311 33 93

Rejon 3:

MAGDALENA LIPIŃSKA – specjalista pracy socjalnej

Wykaz miejscowości w rejonie: Bezrzecze, Buk, Dobra - ul. Graniczna (wraz z ulicami przyległymi), Lubieszyn, Łęgi, Mierzyn (ulice położone od granicy miejscowości Skarbimierzyce w kierunku Szczecina do ulicy Topolowej)

Telefon: (91) 311 33 93

Rejon 4:

KATARZYNA KAMIŃSKA – starszy pracownik socjalny

Wykaz miejscowości w rejonie: Stolec, Rzędziny, Kościno, Mierzyn - ul. Welecka (wraz z ulicami przyległymi ulokowanymi po prawej stronie w kierunku Szczecina)

Telefon: (91) 311 33 93

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!