Wykaz Rejonów Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Poniżej publikujemy wykaz rejonów pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej:

Rejon 1:

ELŻBIETA WIŚNIEWSKA – starszy pracownik socjalny

Wykaz miejscowości w rejonie: Wołczkowo, Dobra - ul. Szczecińska (wraz z ulicami przyległymi), ul. Osiedlowa, Mierzyn - ul. Topolowa (ulice położone od ul. Topolowej w kierunku Szczecina z ulicą Spółdzielców włącznie)

Telefon: (91) 311 33 93

Rejon 2:

MONIKA KALINOWSKA – specjalista pracy socjalnej

Wykaz miejscowości w rejonie: Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Dołuje, Skarbimierzyce, Wąwelnica, Redlica

Telefon: (91) 311 33 93

Rejon 3:

MAGDALENA LIPIŃSKA – specjalista pracy socjalnej

Wykaz miejscowości w rejonie: Bezrzecze, Buk, Dobra - ul. Graniczna (wraz z ulicami przyległymi), Lubieszyn, Łęgi, Mierzyn (ulice położone od granicy miejscowości Skarbimierzyce w kierunku Szczecina do ulicy Topolowej)

Telefon: (91) 311 33 93

Rejon 4:

KATARZYNA KAMIŃSKA – starszy pracownik socjalny

Wykaz miejscowości w rejonie: Stolec, Rzędziny, Kościno, Mierzyn - ul. Welecka (wraz z ulicami przyległymi ulokowanymi po prawej stronie w kierunku Szczecina)

Telefon: (91) 311 33 93

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!