Paczka Świąteczna

Ponad 90 paczek przygotowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej trafi do najuboższych mieszkańców naszej Gminy, przed świętami Bożego Narodzenia. We wsparcie akcji włączyła się korporacja taksówkarska Mix-Taxi, która przekazała dodatkowe środki finansowe na ten cel.

- Paczki adresowane są do najuboższych mieszkańców z terenu naszej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – mówi Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

W tegorocznych paczkach znalazły się produkty żywnościowe z długim terminem ważności oraz środki czystości. Dzięki wsparciu firmy Mix-Taxi zakupiono również sprzęt gospodarstwa domowego, pościel, kołdry, poduszki oraz koce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ponadto otrzymał od Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – 16 sztuk „Toreb Miłosierdzia” – przygotowanych przez mieszkańców parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej, które również zostaną rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Dobra.

- Dzięki wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej, Caritasu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także firmy Mix-Taxi, tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardziej obfite dla wszystkich obdarowanych – podkreśla Krystyna Ryszkiewicz.

Podobnie jak w latach ubiegłych do osób, które nie mogły osobiście odebrać paczki dotrą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazując świąteczną niespodziankę.

- W imieniu własnym oraz wszystkich obdarowanych składam serdeczne podziękowanie darczyńcom za okazaną pomoc - dziękuje Krystyna Ryszkiewicz.

autor: Gracjan Broda
foto: Gracjan Broda

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje do świadczeniobiorców (500+, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki z pomocy społecznej) o założenie kont bankowych.
Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a. Kontakt pod numerami telefonów: (91) 311 33 93 – pracownicy socjalni, (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.


INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy SpołecznejProszę o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów lub drogą mailową.

Pracownicy socjalni:

(91) 311 33 93 | osrodek@opsdobra.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych:

(91) 311 38 10 | sw@opsdobra.pl, fundusz@opsdobra.pl, swiadczenia@opsdobra.pl

Kierownik:

(91) 424 19 79 | osrodek@opsdobra.pl, kierownik@opsdobra.pl

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw, w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!