Problem z wnioskami elektronicznymi rozwiązany!

Dostawca oprogramowania do obsługi Świadczenia Wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej zdołał uporać się już z zaistniałym problemem i od dnia dzisiejszego (23 maja 2016 roku) ruszyło rozpatrywanie wniosków, które zostały złożone drogą elektroniczną w dniach od 1 do 4 kwietnia.

W najbliższych dniach osoby te otrzymają decyzje administracyjne.

- Wnioski, które wpłynęły do nas w dniach od 1 do 4 kwietnia br. będą rozpatrywane przez nas w pierwszej kolejności, tak aby te osoby mogły jak najszybciej otrzymać należne im świadczenie – mówi Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Przewidywany termin kolejnych wypłat świadczeń nastąpi w dniach od 20 do 30 czerwca 2016 roku. Osoby, które złożyły wnioski w dniach od 1 do 4 kwietnia, otrzymają wyrównanie za miesiące kwiecień i maj.

autor: Krystyna Ryszkiewicz
foto: własne

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!