Ruszyły wypłaty w ramach programu "Rodzina 500+"

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się wypłata świadczenia wychowawczego 500+. Świadczenia dla ponad 350 rodzin będą wypłacane za pośrednictwem Urzędów Pocztowych w Dobrej, Dołujach, Bezrzeczu i Mierzynie.

Wypłaty prowadzone będą od 27 kwietnia do 9 maja włącznie. Osobom, które wskazały rachunki bankowe środki zostaną przekazane na te rachunki. Wypłaty świadczeń w następnych miesiącach zaplanowano w terminach od 20 danego miesiąca do końca danego miesiąca.

autor: Gracjan Broda
foto: własne

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!