Wzrost kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Wzrost kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2015 roku.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

* dla osoby samotnie gospodarującej - maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł)

* dla osoby w rodzinie - maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł)

* maksymalna kwota zasiłku stałego - 604 zł

* kwota dochodu za 1ha przeliczeniowy - 288 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku pozycja 1058).

autor: Gracjan Broda
foto: własne

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!