Wizyta Studyjna na terenie gminy Dobra w ramach projektu GPS dla rodziny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W środę, 10 czerwca br. odbyła się wizyta studyjna na terenie gminy Dobra w ramach projektu GPS dla rodziny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt innowacyjny, testujący realizowany na terenie gmin powiatu polickiego w okresie od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, partnerami projektu Powiatowy Urząd Pracy w Policach, oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z Polic, Kołbaskowa, Nowego Warpna i Dobrej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet-matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele dziesięciu gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Policach w osobach wicestarosty Pawła Mirowskiego oraz członka zarządu Beaty Chmielewskiej.

W trakcie wizyty studyjnej przybyli goście mieli okazję obejrzeć m.in. Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej, Międzygminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej, Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Mierzynianka” oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Mierzynie.

Gospodarzem spotkania była Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, która przedstawiła gościom założenia projektu, oraz jego realizację począwszy od 2012 roku. Wójt gminy Dobra Teresa Dera oraz sekretarz gminy Rozalia Adamska zaprezentowały z kolei jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się gmina Dobra poprzez prowadzone różnego rodzaju inwestycje.

autor: Gracjan Broda
foto: Rozalia Adamska

2 stycznia Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny!

Informujemy, że dnia 2 stycznia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, mieszczący się przy ul. Granicznej 24A, będzie nieczynny.

Dzień wolny ustalono w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!